توضیحات درباره کانال ویدیو لند :


هر روز فیلم و انیمیشن و سریال های جذاب داخل کنال قرار میدیمدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.