توضیحات درباره کانال ورزش مشهد :


با اخبار #مشهد درکوتاه ترین زمان آگاه ترین باشید
.
.
.
ارتباط: 👇
@AkhbarMashhadRules
@AkhbarMashhadRules
.
.
.
تبلیغات👇
@ads_AkhbarMashhad
@ads_AkhbarMashhad
.
.
.
۱۲۱۱۸۲۱

کانال ورزش مشهددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.