توضیحات درباره کانال ورزش افغانستان :#ورزش_افغانستان پوشش دهنده ورزش افغانستان وجهان درشبکه های اجتماعی مارا دنبال کنید.

🔍فیسبوک
https://www.facebook.com/aff.varezshi/
🔍اینستاگرام
instagram.com/aff_varzeshi
🔍تویتر
https://twitter.com/aff_varzeshi s=09

راه ارتباطی ما:
🆔 @afsar_jnarm

کانال ورزش افغانستاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.