توضیحات درباره کانال وبسایت | Website :


🌐 Web Design And Programming Training

➡️ HTML * CSS
JavaScript * jQuery
C * C++ * C#
PHP * Assembly * Python

💬 Anyone who can teach on this channel for free, please send me a message to make him the channel admin.

👉 Admin: @Anline


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.