توضیحات درباره کانال واگذاری و فروش سگ وگربه :


پیوی ادمین ها
@Dastan1349
@parsaseyfi86در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.