توضیحات درباره کانال وام بانک :


🔴اولین و بزرگترین کانال جستجوى وام و ضامن که به منظور ارتباط بین متقاضیان وام با سرمایه داران ایجاد شده است.مجوز رسمی کانال(کد شامد) : 1-1-720164-61-4-1🔺پشتیبانى کانال: @vam_bank_sp⬅️نحوه عضویت در وام بانک: tg://resolve?domain=ozv_vambank

کانال وام بانکدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.