توضیحات درباره کانال هیئت عزاداران امام حسین(ع)دیزج ناولو شهرستان بناب :


تأسیس: سال۱۳۴۹
.
.

آدرس:آذربایجان شرقی _شهرستان بناب_محله دیزج ناولو/مسجدجامعدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.