کانال هوش معماری رام

کانال هوش معماری رام

✳️ اولین کانال تشکیل شده معماری در ایران

🔻آدرس ربات:
@Rammehraz_bot

🔻مدیر تبادل و تبلیغات:
@Rammehraz_ir

🔻آدرس سایت:
Rammehraz.ir

🔻اینستاگرام:
Instagram.com/rammehraz_ir

💹 کد ثبت شامد: 1-1-68409-61-2-3

کانال هوش معماری رام