توضیحات درباره کانال هواشناسی ایران🌩🌡 :


بروزترین مرجع اخبار هواشناسی ایران📉

🔷️اطلاعیه‌ها
🔷️هشدارها
🔷️اعلام تعطیلی مدارس و اداراتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.