توضیحات درباره کانال *هنر سرای آموزشهای اولیه چرم دست دوز* :
در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.