توضیحات درباره کانال هنر آشپزی :


آموزش تمام شاخه های هنر آشپزی (شیرینی و دسر)

تلفیق هنر آشپزی و خلاقیت🍷🍰در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.