توضیحات درباره کانال همیارِ دانشجویان :


کانالی برای ارتباط و همکاری مؤثر بین دانشجویان سراسر کشور

ثبت آگهی 👇👇👇

@MbdPayBot

ارتباط با ادمین 👇👇👇

@MbdMonshiدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.