کانال همسفران

-کانال همسفران یک کانال آموزشی و اطلاع رسانی است
-اهداف کانال کاهش تصادفات جاده ای و ارتقا فرهنگ ترافیک است
-مطالب برای کلیه رانندگان شخصی و عمومی قابل استفاده می باشد
– به امیدکاهش تصادفات فوتی و جان باختگان سوانح رانندگی

ارتباط با ادمین:
@kmog110

ورود به کانال
تبلیغ کانال