توضیحات درباره کانال همدان اوشاقلاری :


💯آرشیو موسیقی محلی و ترکی همدانی
♨️طنز ترکی همدانی
💟تنها رسانه ترکی در همدان

🆑 T.me/HamadanTanz
.
.
.
.
تبلیغات و تبادل
@hmd_ads18
.
.

Ch2 👉 @korang28

.
.
.

.
.
.
.

️لطفا از تنها کانال ترکی همدان حمایت کنید
.
هدف ما لبخند شماست

کانال همدان اوشاقلاریدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.