توضیحات درباره کانال هفته‌نامهٔ کرگدن :


در «کرگدن»، هم یادداشت مى‌بینیم، هم گفت‌وگو، هم شعر، هم قصه، هم طنز، هم کمى سیاست؛ اما بیش از همه‌چیز، داستان و داستان و داستان…
شنبه‌هاى کرگدنى را فراموش نکنیم!

ارتباط با «کرگدن» از طریق این آی‌دی 👇
@hamed_yaghoubi

کانال هفته‌نامهٔ کرگدندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.