توضیحات درباره کانال نیازمندیهای صنعت ساختمان :


دسترسی آسان به نیازمندیهای ساختمان سازی از ابتداتاانتها
خریدآسان بدون واسطه
کیفیت را گران نخرید
شماره تماس:۰۹۱۲۳۷۱۱۵۸۰
@abarsazan1 :ارتباط باادمیندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.