توضیحات درباره کانال نیازمندیهای ایرانیان مقیم آمریکا :


برای معرفی کسب و کار و تجربیات شغلی ایرانیان مقیم در سراسر امریکا فراهم گردیده است.
مدیریت گروه مسئولیتی در برابر نظرات تبلیغات و معامله افراد داخل گروه با یکدیگر ندارد .در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.