توضیحات درباره کانال نوسانگیری بورس :


اموزش نوسان گیری در بورس

سود دهی روزانه

سهامداران عزیز این کانال جهت مشاهده بازدهی سیگنال های روزانه استاد میباشد
برای عضو شدن در کانال vip استاد به ایدی پشتیبان (ادمین) مراجعه کنید

سود دهی روزانه بین ۵ تا ۳۰ درصد

@doctorbourss1در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.