توضیحات درباره کانال نوحه و مداحی :


بزرگترین کانال نوحه و مداحی🎶نوا های شور و سنگین🎤ارسال نظرات و درخواست نوحه و مداحی:@navaye_khoda

کانال نوحه و مداحیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.