توضیحات درباره کانال نشریه عبرتهای عاشورا :


🌍️ کانال نشریه عبرت های عاشورا

📲 ارتباط با ما :

@ebratha_orgadmin

www.ebratha.org

ashora1@ebratha.org

آدرس سروش:
sapp.ir/ebratha.org
آدرس ایتا:
eitaa.com/ebratha_ir

کانال نشریه عبرتهای عاشورادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.