کانال نسیم شرق

باز در آن هوای مه آلود پاک‌کن‌هایی از ابر تیره خط خورشید را پاک می کرد ناگهان نوری از شرق تابید خون خورشید آتشی در شفق زد مردی از شرق برخاست آسمان را ورق زد @Shargh_seda ارتباط با مردم

کانال نسیم شرق

ورود به کانال
تبلیغ کانال