کانال مکتب سلیمانی

🌐 کانال مکتب سلیمانی
(رسانه خبری ، تحلیلی مقاومت)

-اخبار محور مقاومت
-ارائه تحلیل‌های میدانی
-برگزاری گپ آوا با حضور کارشناسان

Eitaa.com/maktabsoleymani_ir

t.me/Maktabsoleymani_Archive_ir

ورود به کانال
تبلیغ کانال