توضیحات درباره کانال موسسه خیریه آبشار عاطفه ها شعبه آبدانان :


خیابان امام کوچه شهید کرمی روبروی رستوران الوند

شماره حساب بانک ملی

0111765791009

شماره کارت

6037991899967552
@abshareatefehaabdanan لینک کانال
ارتباط با ادمین
@abshareatefeha_abdananدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.