کانال موسسه اعزام دانشجواسپید آروین

کانال موسسه اعزام دانشجواسپید آروین

‌‎پذیرش-ویزا-خوابگاه-ترانسفر-خدمات محیطی
‌‌‎بامجوزاز وزارت علوم وتحقیقات
📞 (021)26291169
📞 (021)26290655
📞 (021)26309453

www.ezam-daneshjoo.ir

‌‌‎جردن،خ ناهید غربی،پلاک٣٨،ط۳،واحد۱۸

کانال موسسه اعزام دانشجواسپید آروین