توضیحات درباره کانال موثق :


گروه رسانه‌ای موثق با پشتوانه‌ای بیش از یک دهه تجربه تبلیغات و بازاریابی سیاسی متشکل از سه پایگاه خبری، یک نشریه مکتوب و واحد سمعی-بصری می‌باشد.
مازندمجلس:
@Mazandmajles_admin
مازندشورا:
@Mazandshora_admin
تبلیغات:
@movassagh_admin
شامد:
1-1-71735-21-0-2

کانال موثقدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.