توضیحات درباره کانال موتور دیزل :


ساختمان،عیب یابی و تعمیرات

*اطلاعاتی که در مورد موتور های دیزل ارائه می شود مورد استفاده برای دانشجویان،علاقه مندان و متخصصین این حوزه مفید خواهد بود
*این کانال مخصوص به یک موتور خاص نمیباشد
فروردین۱۴۰۰در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.