توضیحات درباره کانال مهاجرت کاری و تحصیلی :


‎اطلاع رسانی بورسیه های تحصیلی ‎🔻تمام رشته ها ‎🔻تمام مقاطع ‎و تمام اطلاعات لازم برای مهاجرت موفق👩‍💻ADMIN: @roshanarohani‌‎☎مشاوره: 02172207

کانال مهاجرت کاری و تحصیلیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.