کانال منشور دیده بان هشتم

کانال حقوقی منشور دیده بان هشتم که مطالب حقوقی پرکاربرد و جدید را برای جامعه حقوقدان و عموم مردم به منظور افزایش اطلاعات حقوقی به اشتراک می گذارد

https://telegram.me/md8ir

 

 

#ماده #قانون #حقوق #حقوقدان #منشور #دیده_بان #هشتم #معامله #احکام #مجازات

ورود به کانال