توضیحات درباره کانال ممبرگیر طلایی | سفارشات :


🟡 | کانال رسمی ممبرگیر طلایی ممبر واقعی معتبر برای کانال/گروه شما

ممبر_رایگان
👤 | ممبر واقعی کانال
👥 | ممبر واقعی گروه
🎁 | زیرمجموعه و هدیه
🛍 | فروشگاه معتبر
🆚 | تکمیل سریع سفارشات
🖥 | ساخت کلیکر رایگان

🤖 | ربات : @Almastalaabotدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.