توضیحات درباره کانال ملّی کنسرت ( اطلاع رسانی کنسرت ها ) :


تلگرام پشتیبانی
@Melliconcert_Support

‎روابط عمومی
‎03195020200 (24 Line )

واحد مالی و حسابداری
09201069600

کانال ملّی کنسرت ( اطلاع رسانی کنسرت ها )در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.