توضیحات درباره کانال معرفی لینکهای پناهندگی و مهاجرت تمامی کشور ها :


توجه: ما هیچگونه مسولیتی در مورد ادمین های این گروه ها و کانال ها نداریم و این معرفی صرفا برای گردش اطلاعات است.اگر به موردی برخوردین که در یکی از این گروها یا کانال ها کار قاچاق انجام میدادن به ایدی زیر اطلاع بدین@iranian2011

کانال معرفی لینکهای پناهندگی و مهاجرت تمامی کشور هادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.