توضیحات درباره کانال مشاوره _مشاورخانواده _حسینی خفری :


گنجینه ای از نکات کاربردی ومهم در راستای بهبود زندگی مشترک ، روابط #عاطفی #عاشقانه ،#اجتماعی ، #زناشویی ،#دوستیابی موفق،#ازدواج،#خانواده،تربیت فرزندان ،
ارتباط با
tg://resolve?domain=hojat235مدیر کانال جهت مشاورهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.