توضیحات درباره کانال مشاوره کنکور سیب ترش :


🍏بزرگ ترین خانواده کنکوری🍏 . . 🏅بیش از ۷۰ نفر از مشاوران رتبه برتر کنکور🏅 . . ‏🆔👇 فقط جهت رزرو مشاور خصوصی : @sibtorsh_contact 📞 : ۰۹۹۰۴۸۰۱۵۲۵ (۱۴تا۲۲ ساعت پاسخگویی) . شامد : 1-1-694552-61-3-1

کانال مشاوره کنکور سیب ترشدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.