توضیحات درباره کانال مشاوره رایگان کنکور :


کانالی مفید ویژه کنکوری ها که اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص برنامه ریزی تحصیلی کنکور را شامل می شود

tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAEOI3aTNsps3qPCN8w

tg://resolve?domain=moshaver_konkurr

 

 

#کنکور #مشاوره #برنامه_ریزی #تحصیلی #رتبه #دانشگاه #کنکوری #انتخاب #رشتهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.