کانال مشاوره خانواده و ازدواج، زوج درمانگر

روانشناس مهناز صراف، رواندرمانگر
دارای پروانه تخصصی از سازمان روانشناسی
مشاور خانواده،زوج درمانگر ومشاوره ازدواج وخانواده ، جدایی،خیانت، مشکلات فردی افسردگی)…..


@mandysارتباط با روانشناس
۰۹۰۵۸۰۷۴۴۹۳


ارتباط جهت تعیین وقت مشاوره
@clinicasadi

ورود به کانال
تبلیغ کانال