توضیحات درباره کانال مشاوره تحصیلی :


tg://resolve?domain=moshaver_tahsiliiاز طریق لینک بالا پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستمرتبه ی ۲۷۸کنکورسراسری ۹۵ دانشجوره ی مشاوره دانشگاه فرهنگیان شیراز

کانال مشاوره تحصیلیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.