توضیحات درباره کانال مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی و انتخاب رشته :


مهندس محمودی
مشاور و برنامه ریز تحصیلی گروه های مختلف آزمایشی کنکور سراسری

ارتباط و ارسال سوالات👇🏻
@mh_moshaverدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.