کانال مشاوره تحصیلی

🌟بنیادعلمی و آموزشی شفیعی🌟
با مجوزرسمی ازسازمان آموزش و پرورش📜
دبیرستان غیر دولتی دور اول و دوم دخترانه🏢
آموزشگاه آزادعلمی🏛
مشاوره تحصیلی 👨‍🏫
متخصص انتخاب رشته💯
دارای سرتیفیکیت مشاوره تحصیلى 📰
مشاورصداوسیما📺
روانشناس👨‍⚕️
02162999006

کانال مشاوره تحصیلی

ورود به کانال
تبلیغ کانال