توضیحات درباره کانال مسیرکنکور🔥🥇 :


اینجاهمه چی هست:
همه نکات:مشاوره ای،کنکوری،درسی،انگیزشی✨📚
کارنامه کنکورسالهای گذشته
ازمون وتست اموزشی📝و…..
همه چی اینجا برای رشدو رسیدن تو به هدفت هست😉پس مارودنبال کن
قوی باش💪🌱
ارتباط:
@DR_Amir82botدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.