توضیحات درباره کانال مزون لباس ارزون وشیکSorenset :


اَلیس اللهُ بکاف عَبدهُ
آیا خدا برای بنده کافی نیست.

بانازلترین قیمت ها و شیکترین لباس ها

Sorena

فروش ب صورت تک وعمده
ارسال ب تمام نقاط کشور


جهت سفارش👇
@sh_sadrzadeدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.