توضیحات درباره کانال مزون زر دوخت :


این کانال تازه تاسیس شده.
تاریخ تاسیس ۱تیر۱۴۰۰، همزمان با میلاد حضرت امام رضا عدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.