کانال مزه کده

😜🧊مزه کده🧊😜
💟﷽

کانالی برای خنداندن مردم شریف ایران😍

#جوک #گیف #عکس #گیف های فان😅
هدف ما‌ لبخند شماست😘

🇮🇷مردم ایرانم کنار هم،باهم بخندیم♥️

💜جهت همکاری
مطالب کانال را برای دوستانتان فورواردکنید🙏

➡️ @sajjad_nrrتبلیغات و ارتباط با ما:

ورود به کانال
تبلیغ کانال