توضیحات درباره کانال مرکز مشاوره تحصیلی هیوا :


در کانال مرکز مشاوره تحصیلی هیوا در تلگرام می توانید از زمان ثبت نام ، انتخاب رشته و اعلام نتایج کلیه آزمون های دانشگاهی و همچنین ثبت نام های بدون کنکور مطلع شوید.

☎️ شماره تماس از سراسر ایران : 9099071789 ☎️

کد ثبت شامد : 1-1-1180-61-3-1

کانال مرکز مشاوره تحصیلی هیوادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.