کانال مرکز آموزش گردشگری

یک میلیارد گردشگر، یک میلیارد فرصت

موسسه توسعه و تحقیقات گردشگری بهارستان مرکز آموزش های تخصصی گردشگری

به نشانی: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی، ساختمان شهید مطهری واحد ۱۲ تلفن : ۳۸۳۹۰۶۴۴-۰۸۳

شنبه الی چهارشنبه ها[email protected] ۱۴-۸:۳۰

https://telegram.me/baharestanins

 

#گردشگری #آموزش #تخصصی #بهارستان

 

ورود به کانال