توضیحات درباره کانال مرجع تخصصی نمایشنامه :


مرجع تخصصی نمایشنامه ؛ مرجعی با هزاران #فیلم_تئاتر و #نمایشنامه
.
.
.
.
.
.
.
.
.


جهت درج محصولات تون در کانال،بازارچه تئاتر به آیدی زیر مراجعه کنید

+989362668432

@Apnss67در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.