توضیحات درباره کانال مراغه گرام :


مراغه گرام

جهت بالابردن سطح عمومی اطلاعات و انعکاس رویدادها واتفاقات کشور، و گردش اطلاعاتی درشهر #مراغه میباشد📽️🎤📹🎥
.
.
.
.
.
تبلیغات،سوژه،پیشنهادات و انتقادات

@amahlaa

@mobin_abdoli

@kheyri2021در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.