توضیحات درباره کانال مدیسون مزون (عمده همکاری و تک) :


💁🏼‍♀️👗عرضه انواع پوشاک زنانه👗💁🏼‍♀️

قیمت های این کانال مخصوص همکاری و عمده می باشد

💸قیمت تک = قیمت های کانال +۱۰ هزارتومان💸

آیدی موجودی و ثبت سفارش

@sabt_madison_mezon

شماره ۰۹۲۲۳۴۱۳۱۸۶
کانال کد مرسوله
@ersalimadisonدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.