توضیحات درباره کانال مدیریت‌ و حسابداری :


برای طرح پرسش، اطلاع از تعرفه تبلیغات، دریافت فایلهای قوانین و استانداردها از ربات زیر کمک بگیرید @Send_AM_bot

کانال مدیریت‌ و حسابداریدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.