توضیحات درباره کانال مدیریت‌ مالی || حسابداری :شامد: 1-1-1436-61-3

@S_s922 👈 ادمین تبلیغات

تاریج ایجاد کانال: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

مدیررسانه:

فرهاد جعفری

حسابدار
هنرآموز حسابداری
مدرس دانشگاه
عضوانجمن حسابداری ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

پیج اینستاگرام؛
Instagram.com/vazinarghamدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.