توضیحات درباره کانال محمد عطارباشی | کانال دانش‌آموزی :


🔷 اهل شعار نیستم و هرچی بلدم رو سعی میکنم اینجا بهت یادبدم تا مسیر درست رو بری🌹

💢دانشجوی روزانه داروسازی دانشگاه‌علوم‌پزشکی مشهد
🌟مشاور موسسه راشا
@CPR_Center
🌟مشاور مدرسه رایان مشهد
🌟 مشاور ارشد تیم آموزشی آنزیم

@attarbashi_adminدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.